Σάββατο, 14 Ιουλίου 2018

Κυριακή 15 Ιουλίου Θεία Λειτουργία στον Δραπανιά

    Η ενορία αγ. Νικολάου Δραπανιά ευχαριστεί όσους στηρίζουν το έργο της με την συμμετοχή τους στις λειτουργικές συνάξεις, στις δράσεις κοινωνικής προσφοράς, τις δωρεές τους και τις προσφορές τους. Η ενορία μας φροντίζει για την συντήρηση 18 Ιερών Ναών, του Ενοριακού μας Κέντρου το οποίο παρέχει δωρεάν σε φορείς, πολιτιστικό Σύλλογο, πολιτικούς, ιδιώτες κ.λ.π. για  την παιδική χαρά - πάρκο (Αγ.Νικολάου) που δημιουργήθηκε σε δικό της οικόπεδο και συντηρείται με δαπάνη της ενορίας, φροντίζει για τον εξωραϊσμό και την διαρκή καθαριότητα της κεντρικής πλατείας του χωριού και των οδών πέριξ αυτής, την επέκταση του κοιμητηρίου και την διαρκή συντήρηση - βελτίωση υποδομής - καθαριότητα αυτού. Διαρκής ο αγώνας για την συντήρηση - ανάδειξη- καθαριότητα των Ιερών Ναών.
   Άμεσος στόχος είναι 1) Η συντήρηση του Ι. Ν.Αγίου Νικολάου (εξωτερική μόνωση οροφής και εσωτερική αποκατάσταση θόλων) και η τοποθέτηση εντός αυτού  των βυζαντινών Ιερών εικόνων που συντηρούνται στην εφορία αρχαιοτήτων Χανίων ώστε να αναδειχθεί η πολιτιστική κληρονομιά του χωριού μας και να συμβάλει στην τουριστική προβολή του.
2) Η συντήρηση εσωτερικά και εξωτερικά του ενοριακού κέντρου (ελαιοχρωματισμός) η τοποθέτηση κλιματισμού εντός αυτού και μόνιμης αξιόπιστης ηχητικής εγκατάστασης.
3) Η συντήρηση ανάδειξη των οικιών Στεφανάκη και Τζιρτζιλάκη που έχουν δωρηθεί στην ενορία μας για την λειτουργία βιβλιοθήκης (δωρεά 1500 βιβλίων από τον κ. Σπύρο Φουράκη κ.α. μεταξύ αυτών σπάνια βιβλία και σημαντικό αρχειακό υλικό που αφορά την παράδοση και την ιστορία του χωριού μας) και φωτογραφικού -λαογραφικού Μουσείου όπου θα εκτεθούν παλαιές φωτογραφίες και αντικείμενα των ανθρώπων του τόπου μας.
Δωρεές αντί στεφάνων εις μνήμη Γεωργίας Φαντάκη - Κυργιανού:

Μαρκετάκης Γεώργιος & Αικατερίνη :100 ευρώ.
Αλεξία Φαντάκη & Βασίλης Σίδερης : 100 ευρώ
Οικ. Εμμανουήλ Φαντάκη Ιωσήφ, Κυριακής, Αλεξίας, :90 ευρώ.
Ευαγγελία Θεοδώρου Παπαποστόλου- Φαντάκη 50 ευρώ.
Κρόιτζερ Βιβή & Βέρνερ :50 Ευρώ.
 Οικ. Νικολάου Γ. Φαντάκη :30 ευρώ.
Οικ. Γεωργίου Νικ. Φαντάκη 40 ευρώ.
Ευδοξία Χαιρετάκη: 40 ευρώ.
 Μαρκετάκης Ιωάννης του Μιχαήλ:50 ευρώ.
Βενεράκη Μαρία - Μενεγάκης Ευάγγελος: 50 ευρώ.
 Τσισκάκης Μανώλης του Ευτ.: 50 ευρώ.
 Μαριαννάκης Ανδρέας-Μπικάκη Άννα :50 ευρώ.
Θεοδωράκη Ελένη: 20 ευρώ.
Παπαδάκης Ιωσήφ: 50 ευρώ.
Μαριαννάκης Γιώργος - Νεκτάριος:20 ευρώ.
Φουντουλάκης Αντώνης: 50 ευρώ.
Κατάκη Άννα:10 ευρώ.
Τζωρτζάκης Μανώλης - Μαρκετάκη Αργυρώ:20 ευρώ.
Κατής Σταύρος: 70 ευρώ.
 Κα'ι'πάνος Εμμανουήλ Δημήτρ.: 100 ευρώ
Σγαρδέλης Κυριάκος: 50 ευρώ
Οικ. Μανωλίας Φαντάκη: 30 ευρώ.
Οικ. Μανώλη Σχετάκη: 50 ευρώ.

Δωρεές εις μνήμη Γεωργίου Τσιγκάκη κατέθεσαν στο παγκάρι του Αγ. Νικολάου οι : οικ. Βούλας Χοχλάκη, οικ. Κωνσταντίνου Γεωργίου, οικ. Σερέτη Βασιλείου, οικ. Μιχήλ Τσιγκάκη, οικ. Κωνσταντίνου Γεωργίου του Γεωργίου, οικ. Γεωργίου Κοτρώνη.

Δωρεές εις μνήμη Νικηφόρου Μαρτιμιαννάκη : η οικογένεια του 200 ευρώ το Κ.Τ.Ε.Λ. Χανίων 500 ευρώ.

Δωρεές εις μνήμη Θεωφανώς Πιτσιγαυδάκη : η οικογένεια της 150 ευρώ
Πιτσιγαυδάκης Θέμης 50 ευρώ
 Πιτσιγαυδάκης Εμμανουήλ 50 ευρώ
 Πιτσιγαυδάκης Κωνσταντίνος 50 ευρώ
 Πιτσιγαυδάκης Ιωάννης 50 ευρώ
οικ. Φωτούλας Σκαράκη 50 ευρώ
οικ. Μοσχονά Διονυσίου 50 ευρώ
Γαβρεσέα Χριστίνα 50 ευρώ
Παπαδάκης Σωτήρης 50 ευρώ.


Δωρεές εις μνήμη Μαρίας Σκουλάκη
οικ. Ευαγγέλου Σκουλάκη 200 ευρώ
οικ. Μιχαήλ Σκουλάκη 200 ευρώ
οικ. Νικολάου & Νιόβης Τσιώκου 200 ευρώ
οικ. Κωστούλας Μπονατάκη 50 ευρώ.

Δωρεά εις μνήμη Αναστασίας Νικολακάκη τα τέκνα της 300 ευρώ.

Πέμπτη, 5 Ιουλίου 2018

Ευχή υπέρ της Μακεδονίας

Ναι φέτος έχουμε αιτία της ειδικής προσευχής: Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ο ελευθερώσας διά του πάθους και της Αναστάσεώς σου το γένος των ανθρώπων εκ της δουλείας του εχθρού, ο δι᾿ οράματος εν Τρωάδι (Πρ. 16,9) ειπών τω Παύλω, «διαβάς εις Μακεδονίαν βοήθησον ημίν», ο τον παλαιόν Ισραήλ πολλάκις βοηθήσας, ο σώσας την Ιερουσαλήμ εκ των εχθρών αυτής και ειπών, «Επιστρέψω επί Ιερουσαλήμ εν οικτιρμώ και ο οίκός μου ανοικοδομηθήσεται εν αυτή (Ζαχ. 1,16), ο εμπνεύσας τω Ιούδα τω Μακκαβαίω λαλήσαι, «κρείσσον ημάς αποθανείν εν τω πολέμω η επιδείν επί τα κακά του έθνους ημών και των αγίων» (Α΄ Μακκ. 3,59), ο κλαύσας επί την Ιερουσαλήμ, την κατά το ανθρώπινον πατρίδα σου (Λκ. 19,41-44), ο προστατεύσας την Ελλάδα, την πατρίδα ημών «εκ χειρός πάντων των μισούντων ημάς» (πρβλ. Λκ. 1,71), ο ποιήσας το έθνος ημών «έθνος άγιον και λαόν εις περιποίησιν» (πρβλ. Α΄ Πετρ. 2, 9), επάκουσον εν τη ώρα ταύτη της δεήσεως ημών.

Διασκέδασον πάντα εχθρόν και πολέμιον ως και πάσαν πονηράν βουλήν και μηχανήν των ισχυρών της γης διά την Ελληνικωτάτην Μακεδονίαν ημών. Φώτισον τον νούν και την διάνοιαν των αρχόντων ημών εις το ειδέναι τι το συμφέρον διά την Μακεδονίαν. Κραταίωσον αυτούς πράττειν τα κράτιστα και αρμόδια αυτή. Ενδυνάμωσον τους κατοίκους της Μακεδονίας εν ταύταις ταίς ημέραις της θλίψεως αυτών και δος αυτοίς πνεύμα δυνάμεως και ισχύος εις το υπερασπίζεσθαι το όνομα της πατρίδος ημών.

Επάκουσον της φωνής του λαού σου του αγωνιζομένου διά την ακεραιότητα της φιλτάτης ημών πατρίδος και την περιφρούρησιν της Μακεδονίας. Απόστησον αφ᾿ ημών πάσαν κακόνοιαν, δαιμονικήν ενέργειαν, πράξιν επιζήμιον και έργα ερεβώδη και ανθελληνικά, επιβουλεύοντα τη υποστάσει και αξιοπρεπεία της Μακεδονίας ημών. Φυγάδευσον πάντα διχασμόν και εμφύλιον διαμάχην εκ του λαού του αγωνιζομένου διά την διάσωσιν του ονόματος και της υποστάσεως της Μακεδονίας.

Ότι συ ει ο συστήσας τα έθνη και τας οροθεσίας αυτών και σοι την δόξαν αναπέμπομεν συν τω ανάρχω σου Πατρί και τω Παναγίω και αγαθώ και ζωοποιώ σου Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ

Κύριε Ιησού Χριστέ, που είσαι ο Θεός μας, εσύ που ελευθέρωσες με το Πάθος και την Ανάστασή σου το γένος των ανθρώπων από την δουλεία του εχθρού, που μέσω οράματος στην Τρωάδα είπες στον απόστολο Παύλο «έλα στην Μακεδονία και βοήθησέ μας», που βοήθησες πολλές φορές τον παλαιό λαό του Ισραήλ, που έσωσες την Ιερουσαλήμ από τους εχθρούς της και είπες: «θα επιστρέψω με έλεος στην Ιερουσαλήμ και θα ανοικοδομηθεί σε αυτήν ο ναός μου», που ενέπνευσες τον Ιούδα τον Μακκαβαίο να πει: «καλύτερα να πεθάνουμε στον πόλεμο, παρά να δούμε τις συμφορές του έθνους μας και του αγιασμένου λαού μας», που έκλαψες για την Ιερουσαλήμ, την ανθρώπινη πατρίδα σου, που προστάτευσες την Ελλάδα, την πατρίδα μας, «από τα χέρια όλων όσων μας μισούν», που ανέδειξες το έθνος μας «έθνος άγιο και λαό που διάλεξε ο Θεός», επάκουσε την ώρα αυτή την δέησή μας.

Διασκόρπισε κάθε εχθρό και πολέμιο καθώς και κάθε κακό σκοπό και κάθε τέχνασμα των ισχυρών της γης για την Ελληνικότατη Μακεδονία μας. Φώτισε τον νου και την διάνοια των αρχόντων μας, προκειμένου να γνωρίσουν ποιο είναι το συμφέρον της Μακεδονίας. Δώσε σε αυτούς δύναμη, ώστε να πράττουν τα καλύτερα και όσα ταιριάζουν σε αυτήν. Ενδυνάμωσε τους κατοίκους της Μακεδονίας σε αυτές τις ημέρες της θλίψης τους και δώσε σε αυτούς πνεύμα δυνάμεως και ισχύος, για να υπερασπίζονται το όνομα της πατρίδας μας.

Εισάκουσε την φωνή του λαού σου, που αγωνίζεται για την διάσωση του ονόματος και της υποστάσεως της Μακεδονίας. Διώξε μακρυά από μας κάθε κακία, κάθε δαιμονική ενέργεια, κάθε επιζήμια πράξη και κάθε άθλια και ανθελληνική ενέργεια, που επιβουλεύονται την υπόσταση και την αξιοπρέπεια της Μακεδονίας μας. Απομάκρυνε κάθε διχασμό και εμφύλια διαμάχη από τον λαό, που αγωνίζεται για την διάσωση του ονόματος και της υποστάσεως της Μακεδονίας.

Επειδή εσύ συνέστησες τα έθνη και τα όριά τους και σε σένα αναπέμπουμε την δόξα μαζί με τον άναρχό σου Πατέρα και το Πανάγιο και αγαθό και ζωοποιό σου Πνεύμα τώρα και πάντοτε και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν.

ΕΥΧΗ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Ποίημα του Μητροπολίτου Εδέσσης, Πέλλης και Αλμωπίας ΙΩΗΛ