Σάββατο, 12 Νοεμβρίου 2016

Πάνω Δραπανιάς 7/9/2016


 13 Νοεμβρίου, είναι η μνήμη του αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου.
Μας συμβουλεύει:
" Εξετάζοντας κάθε μέρα τα σφάλματά μας, να μην αποδίδουμε σε άλλους την αιτία (των κακών). Γιατί δεν είναι μόνον η απροσεξία των αρχόντων, αλλά και τα δικά μας παραπτώματα που φέρνουν τα κακά".

( Καθ' εκάστην τα εαυτών εξετάζοντες εγκλήματα, μη ετέροις, αλλ' ημίν αυτοίς την τούτων περιάπτωμεν αιτίαν. Ου γαρ η των αρχόντων μόνον απροσεξία, αλλά πολλώ μάλλον τα ημέτερα πταίσματα τα κακά συνεισήγαγεν")

Ιωάννου Χρυσοστόμου, Εις Ησαϊαν, ομιλία Α' ,PG 56,106Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου